İletişim Formu

English
 


XReation of Future ile

Görünenin Ötesine Geç, Geleceğini Sen Seç!Proje Amacı

XReation of Future, iş piyasasının geleceğin işleri hakkında farkındalığını artırmak ve  ihtiyaç duyduğu insan kaynağı kapasitesinin güçlendirilmesi için sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve karma gerçeklik (XR) tasarımcılarının cinsiyet eşitliği odağında yetiştirilmesini hedeflemekte olup bu kapsamda ihtiyaç analizleri sonucunda ortaya çıkan temel yetkinlikler belirlenerek bu doğrultuda bir müfredat oluşturulması, uygulamalı eğitim alanlarının kurulması ve hedef gruba yönelik olarak eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirmesi çalışmalarını içermektedir.


Proje Hakkında

Ülkemizde ve dünyada işsizlik, kalkınma düzeyini artırmaya yönelik önemli bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle genç işsizlik oranının yüksek olması, uzun vadeli refah seviyesinin artırılması için kamu ve özel sektör kaynaklarıyla çeşitli çabaların sürdüğü bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, özellikle gençlerin meslek gruplarına yönelik bilinçlendirme ve eğitimle beceri geliştirmesi, istihdamla birlikte refahın ve ülke kalkınmasının artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Projemizde, programın ana hedefi olan "Geleceğin insana yakışır işleri kapsamında ve toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı mevcut ve potansiyel işgücünün istihdamının ve istihdam edilebilirliğinin desteklenmesi" doğrultusunda, VR/AR/XR (TÜBİTAK tarafından dijital dönüşüm için “sanallaştırma” ana başlığında 8 kritik teknolojiden biri olduğu belirtiliyor) Tasarımcı eğitim müfredatı ve altyapısı oluşturulması, eğitmen yetiştirilmesi, genç işsizlerin kapasitesinin güçlendirilmesi, lise ve üniversite öğrencileri ile çalışanların cinsiyet eşitliğini odağına alarak bilgi teknolojileri, üretim ve eğitim sektörlerinde istihdama katkıda bulunulması ve paydaşların geleceğin meslekleri konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflenmektedir.

Bilişime dayalı meslekler, toplumsal cinsiyet eşitliğinin en yüksek olduğu sektörlerden biridir. Aynı zamanda bilişim ve hizmet sektörleri, nitelikli işgücü açığı bulunan meslek gruplarına öncülük etmektedir. Projemiz, geleceğin meslekleri konusunda toplumsal farkındalığı artırarak istihdam yaratmayı hedeflemektedir. Toplumsal farkındalık ve istihdam artışına katkı sağlamak amacıyla projemizde kadın istihdamını destekleme önceliği ön plandadır.


Proje Ortağı: Bursa Teknik Üniversitesi
Proje İştirakçileri: Bursa Sanayici İş İnsanları Derneği, Bursa İş Kadınları Derneği

Proje Faaliyetleri

 • Proje Yönetimi ve Süreç Geliştirme
 • VR/AR / XR Tasarımcısı Niteliklerin Belirlenmesi- İhtiyaç analizi
 • VR/AR /XR Tasarımcısı Eğitim Müfredatlarının Oluşturulması
 • VR/AR/XR Tasarımcısı Eğitimleri
 • Coşkunöz Eğitim Vakfı ve Bursa Teknik Üniversitesi VR/AR/XR Tasarımcısı Laboratuvar / Uygulama Alanlarının Kurulması
 • Toplumsal Farkındalık  ve İstihdama Yönlendirme Faaliyetleri
  • Eğitim Platformu Oluşturulması
  • Konferanslar Düzenlenmesi (Geleceğin Meslekleri -  Bilişim Sektöründe Kadın)
 • Proje Tanıtım ve Görünürlük Faaliyetleri
 • Proje Sürdürülebilirlik ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri
 • Proje Raporlama

Beklenen Sonuçlar

 • VR/AR/XR Tasarımcısı Nitelikleri
 • Web Tabanlı Eğitim Platformu
 • CEV’de 1 Adet Laboratuvar
 • Bursa Teknik Üniversitesi’nde 1 Adet Eğitim Uygulama Alanı
 • 40 Öğretmen Ve Akademisyene Eğiticilerin Eğitimi Programı
 • İşsizlere Ve Çalışanlara Yönelik VR/AR/XR Tasarımcısı Sertifika Programı
 • Üniversite Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisliği Ve Mühendislik Fakülteleri İlgili Bölümlerinde Okuyan Öğrenciler İçin VR/AR/XR Tasarımcısı Eğitim Programı
 • İşveren, İş Profesyoneli, Yönetici, STK’lara Yönelik Bilinçlendirme Konferansı
 • Toplumsal Farkındalığı Artırma Amaçlı Vizyon Konferansı
 • MEB Ve YÖK Müfredat Öneri Raporu
 • Proje Yarışması

VR/AR/XR Tasarımcısı Eğitimi Başlıyor!

XReation of Future Projemizin Açılış Konferansı Yapıldı

 

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yanlızca Coşkunöz Eğitim Vakfı sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.