İletişim Formu

English
 

Hayallerin Gerçeğe
Dönüştüğü Yere Hoşgeldiniz

Biz Coşkunöz Eğitim Vakfıyız!


Hayali hep üretmek ve ülkesine katma değer yaratmak olan bir çınarın; ülke sanayisinin en önemli kuruluşlarında Coşkunöz Holding Kurucusu M. Kemal Coşkunöz’ün; nam-ı diğer Kemal Hoca’nın emek, gayret, cesaret ve aklı birleştirerek temellerini attığı ve kendinden sonraki nesillere; geleceğe bıraktığı en önemli mirasıyız.

Bu büyük sorumluluğu üzerinde yükseldiğimiz sağlam temelden güç alarak her geçen yıl büyüterek, gelişerek, geliştirerek gururla taşıyoruz!

Yolculuğumuzun başladığı 1988’den bugüne kuruluşumuzun yapı taşı olan eğitimin üstünlüğüne olan inancımızla;  gençlerin mesleki eğitimlerini ve kişisel gelişimlerini destekliyor, hayal ettikleri gelecek için onlara rehberlik ediyoruz.

Güçlü Meslek, Güçlü Gelecek

Gençlerimizin kendi potansiyellerini fark etmeleri, çok yönlü, eğitimli ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak hedefi ile eğitim programları ve sosyal projeler hayata geçiriyoruz. Farklılık gözetmeksizin sürdürdüğümüz Burs Programımız ile sağladığımız binlerce eğitim desteğinin yanı sıra, ülke sanayisine nitelikli iş gücü yetiştirmek; gençlerin aktif birer sorumlu yurttaş olabilmeleri amacı ile yenilikçi eğitim modelleri geliştiriyor ve uyguluyoruz.

Kemal Hoca’dan aldığımız çalışma disiplini ve ilham ile geleceğe yürüyoruz!

Sağlam, güçlü, kararlı…
Çünkü daha dokunacak çok hayat, gerçekleştirecek çok hayal var!

Vizyonumuz / Misyonumuz


Vizyonumuz

Mesleki ve Teknik Eğitim faaliyetlerinde dünya ölçeğinde öncü kuruluş olmak.

Misyonumuz

Dünyadaki güncel gelişmelere ve teknolojilere odaklanarak nitelikli insan gücünün ihtiyacı olan eğitim sistemlerini geliştirerek sunmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilke ve değerlerine sadık, kendine güvenen, üretken, duyarlı bireyler yetişitrmek, mesleki bilgi, beceri ve yetkinlik kazanmalarına destek olmak, Türkiye'de ve dünyada istihdam edilmelerini sağlamaktır.

Kalite Politikamız


Coşkunöz Eğitim Vakfı olarak;
Vakıf hizmetlerimizin faydalanıcıları, iş birliği yaptığımız kurumlar ve çalışanlarımız ile geleceğin dünyasına nitelik kazandıracak bireylerin yetiştirilmesini, iş birliği ve geri bildirime dayalı insan emeğine saygı duyan bir eğitim vakfı olmayı,
Köklü tarihimizden güç alan dinamik bir yönetim anlayışı ve bağlı olduğumuz temel değerler ile bilim ve teknolojiyi tüm süreçlerimizde kullanarak sunduğumuz kaynaklarla, faydalanıcı ve çalışanlarımızın daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için her yönden güçlendirilmesi ve yetkinliklerin artırılmasını sağlamayı,
Hizmet ve faaliyetlerimizde, ilgili taraf beklentilerine, ulusal standartlara ve uygulanabilir yasal şartlara uyum sağlamayı,
İşlerimizi yaparken yenilikçi yaklaşımlara odaklı fırsat ve risk temelli düşünce modelini benimsetmeyi,
Faaliyetlerimizi, toplumun ve bireylerin ihtiyaçlarını da gözeterek sürekli iyileştirmeyi ve vakıf kültürü ile tüm paydaşlarımıza kaliteli ve erişilebilir hizmet sunmayı, bunun için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.

Oya COŞKUNÖZ AKTAŞ
Coşkunöz Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı


Kalite Belgemiz

M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi


Coşkunöz Eğitim Vakfı 1997 yılında Bursa’nın Nilüfer ilçesinde M.Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devretti. Halen Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı koruması altında, vakfın kaynakları ile gelişmesine devam eden okulda; Bilişim Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi programları ile yaklaşık olarak 1000 öğrenci eğitim görüyor.