İletişim Formu

English
 

Haber Detayı


XReation Of Future Projesi Geleceğin Meslekleri Konferansı ile Tanıtıldı

XReation Of Future Projesi Geleceğin Meslekleri Konferansı ile Tanıtıldı

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı uygulanmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Çalışma Genel Müdürlüğü (ÇGM) İstihdam Politikaları Daire Başkanlığı’dır.

XReation of Future projesi, program kapsamında Coşkunöz Eğitim Vakfı ve Bursa Teknik Üniversitesi ortaklığı, Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) iştiraki ile yürütülmektedir. Projenin toplam bütçesi 217.327,49 Avro olup, bu tutarın 23.797,36 Avro’luk kısmı Coşkunöz Eğitim Vakfı ve Bursa Teknik Üniversitesi‘nin eş finansman katkısıdır.

Coşkunöz Eğitim Vakfı liderliğinde Bursa Teknik Üniversitesi ortaklığı, BUSİAD ve BUİKAD iştirakiyle hayata geçen, Avrupa Birliği tarafından hibe ile desteklenmeye hak kazanan proje kapsamında “XReation of Future Projesi Açılışı ve Geleceğin Meslekleri Konferansı”, 26 Aralık Salı günü Bursa Mövenpick Hotel’de gerçekleştirildi. İş dünyasının geleceğin işleri hakkında farkındalığının artırılmasının ve ihtiyaç duyduğu insan kaynağı kapasitesinin güçlendirilmesi için sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve karma gerçeklik (XR) tasarımcılarının cinsiyet eşitliği odağında yetiştirilmesinin hedeflendiği proje, paydaşlar ve sektörün temsilcileri ile paylaşıldı XReation of Future Projesi, "Geleceğin insana yakışır işleri kapsamında ve toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı mevcut ve potansiyel işgücü istihdamının ve istihdam edilebilirliğinin desteklenmesi" ana hedefi doğrultusunda VR/AR/XR tasarımcı eğitim müfredatı hazırlanmasını ve eğitim altyapısının güçlendirilmesini, eğitmen yetiştirilmesini, gençlerin kapasitesinin güçlendirilmesini, çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesini, lise,üniversite öğrencileri veya işsizlerin cinsiyet eşitliği odağında bilgi teknolojileri, üretim ve eğitim sektörlerinde istihdama katkıda bulunmasını ve paydaşların geleceğin meslekleri konusunda farkındalıklarının artırılmasını amaçlıyor.

Proje kapsamında eğitmenler ve işsizler, profesyoneller, üniversite ve meslek lisesi öğrencileri gibi 5 ayrı grupta toplam 140 kişiye toplam 1160 saat sürecek olan uygulamalı eğitim verilerek iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip AR / VR / XR tasarımcıları yetiştirilecek. Eğitim müfredatı, iş dünyasının talep ettiği yetkinlikler ve eğitim ihtiyaçları göz önünde bulundurularak proje kapsamında hazırlanacak. Proje kapsamında verilecek eğitimlerden yararlananların en az % 50'sini kadınların oluşturması hedefiyle toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek kadın istihdamının desteklenmesi önceliğine katkı sağlanacak.
Projenin ilerleyen aşamalarında, projenin amacına yönelik farkındalığı artırmak için ‘Bilişim Sektöründe Kadın’ konferansı ile proje yarışması ve kapanış konferansı gerçekleştirilecek.
Proje bitiminde, kısa videolar, eğitim dokümanları ve uygulama örnekleri online platform üzerinden herkesin erişimine açık şekilde yayınlanacak.

Bursa iş dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen ve açılış konuşmaları Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncer Hatunoğlu, BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şeyda Şençayır ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar tarafından yapılan etkinlikte katılımcılar projeye dair detaylı bilgi alma fırsatı yakaladı.

F2K Yönetim Danışmanlığı Kurucu Ortağı Feride Kılıç’ın “Geleceğin Meslekleri”, NaraXR CEO’su Dr. Zafer Karadayı’nın “Deneyim Çağında İnsan”, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney’in “Teknolojide İstihdam ve Kadın” oturumlarıyla devam eden Geleceğin Meslekleri Konferansı’nda, alanında uzman konuşmacılar VR / AR / XR teknolojileri alanındaki gelişmeleri, dijitalleşme ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu beceri ve yetkinliklere dair görüşlerini dinleyenlere aktardılar.
GERİ DÖN