İletişim Formu

English
 
Coşkunöz Eğitim Vakfı olarak;
Vakıf hizmetlerimizin faydalanıcıları, iş birliği yaptığımız kurumlar ve çalışanlarımız ile geleceğin dünyasına nitelik kazandıracak bireylerin yetiştirilmesini, iş birliği ve geri bildirime dayalı insan emeğine saygı duyan bir eğitim vakfı olmayı,
Köklü tarihimizden güç alan dinamik bir yönetim anlayışı ve bağlı olduğumuz temel değerler ile bilim ve teknolojiyi tüm süreçlerimizde kullanarak sunduğumuz kaynaklarla, faydalanıcı ve çalışanlarımızın daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için her yönden güçlendirilmesi ve yetkinliklerin artırılmasını sağlamayı,
Hizmet ve faaliyetlerimizde, ilgili taraf beklentilerine, ulusal standartlara ve uygulanabilir yasal şartlara uyum sağlamayı,
İşlerimizi yaparken yenilikçi yaklaşımlara odaklı fırsat ve risk temelli düşünce modelini benimsetmeyi,
Faaliyetlerimizi, toplumun ve bireylerin ihtiyaçlarını da gözeterek sürekli iyileştirmeyi ve vakıf kültürü ile tüm paydaşlarımıza kaliteli ve erişilebilir hizmet sunmayı, bunun için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.

Oya COŞKUNÖZ AKTAŞ
Coşkunöz Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı