İletişim Formu

English
 

Avrupa Eğitim Vakfı (ETF)
Mükemmellik Ağı'nda Yer Alıyoruz

Mesleki ve teknik eğitim uygulamalarının öncüsü olma vizyonu sonucunda yaptığımız çalışmalarla;  ETF Mükemmellik Ağı’nda yer alıyoruz. 

Mesleki eğitim anlamında ülkemizi birçok dünya ülkesine karşı temsil ettiğimiz Avrupa Eğitim Vakfı kuruluşu olan bu ağ; yaşam boyu eğitim sistemi oluşturmak amacıyla mesleki eğitim kurumlarında, eğitimde iş birliği, mesleki gelişim, Endüstri 4.0 ve dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma başta olmak üzere 8 ana temaya odaklanıyor. Mesleki eğitim kurumları için yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde yeni ve mevcut mükemmellik merkezleri arasında sürekli bilgi ve network akışı sağlayan kurumun 29 ülkeyle iş birliği bulunuyor.